Mobilní informační tabule je prioritně určena pro informace v dopravě. Její využití je však podstatně širší. Především pro informace veřejnosti při mimořádných situacích jako jsou živelné pohromy (povodně, požáry, sesuvy půd, vichřice atd.), akce s velkým shromážděním lidí na koncertech, sportovních akcích a dalších. Využitelnost je i na veletrzích, výstavách či v reklamě. Nezávislost na přípojce el. energie umožňuje využití kdekoliv dle potřeb uživatele.

V dopravě umožňuje rychlé poskytnutí konkrétních informací řidičům a všem ostatním účastníkům silničního provozu na všech typech komunikací a to přímo na potřebném místě.

Oproti pevným tabulím na dálnicích jsou mobilní tabule výrazně levnější (až 100x) a mohou být umístěny přímo tam, kde je informace nejdůležitější.

 • VMS lze dopravit na potřebné místo osobním automobilem a její instalaci zajistí bez problémů jedna osoba během několika minut.
 • VMS může být použita jak na dálnicích , silnicích tak i ostatních komunikacích včetně městských silně zatížených komunikací.
 • VMS poskytuje informace jak písemnou formou tak i formou znaků včetně animace.
 • oproti pevným tabulím (např. nad dálnicemi) jsou mobilní tabule výrazně levnější (až 100×) a mohou být umístěny přímo tam, kde je informace nejdůležitější

VMS poskytuje využití jednoho až čtyř řádků dle potřeby zvýraznění nebo délky informace. Umožňuje v časových sekvencích změny textu tak, aby projíždějící řidič byl informován o více informacích, a to jak symbolem tak i textem.

 • VMS lze ovládat přímo na tabuli přes pevný displej, případně připojením PC nebo dálkově přes mobilní telefon, webovou stránku či satelit.
 • VMS může být začleněna do komplexního informačního systému a její mobilita umožňuje využití v kterémkoli místě v kteroukoli dobu.
 • VMS má minimální nároky na údržbu, vlastní obrazovka je chráněna bezpečnostním polykarbonátovým krytem.
 • VMS má prostory pro další umístění případných doplňků pro zajištění bezpečnosti silničního provozu (např. nájezdový radar).
 • VMS slouží na dálnicích jako doplněk k pevným informačním tabulím

VMS je umístěna na silnici pro informaci řidičů. Základním úkolem informační tabule je okamžitě poskytnout informace řidiči, jaké úkony má učinit. Např. informace o nutnosti sjetí z dálnice na nejbližší křižovatce z důvodu neprůjezdnosti následného dálničního úseku, případně informace o uzavření jednoho pruhu s doplněným symbolem zúžení vozovky na dálnici a podobně je možno řešit další situace jak na dálniční tak i silniční síti v extravilánu i intravilánu.

Co znamená VMS?

Mobilní informační tabule VMS = Variable Message Signs

 • 07.jpg
 • 05.jpg
 • 03.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 04.jpg
 • 08.jpg
 • 06.jpg
 • 09.jpg

Ukázky tabulí

video-ukazka