Dopravní informace

Rychlá a flexibilní řešení pro změny v dopravě (adaptivní směrování provozu, omezení rychlosti apod.) a upozornění na vyjímečné situace (nehody).

Foto zvětšete kliknutím.

K čemu slouží dopravě

 • K ochraně pracovníků údržby silnic při zajištění prací v běžném silničním  provozu.
 • K označení uzavírky silnic a informace řidičů o termínech jejího zahájení či ukončení.
 • K upozornění na zvláštní situace vzniklé provozem (dopravní nehoda, nesjízdnost z důvodu klimatických podmínek).
 • K zdůraznění pravidel v silničním provozu, např. cyklisté na cyklopruhu apod.
 • Zdůraznění využití „zipu" při uzavírce jednoho pruhu na vícepruhé komunikaci.
 • Jako naváděcí systém při velkých akcích dle potřeb pořadatele, např. na parkoviště pro osobní auta, autobusy, VIP apod.

Úřední sdělení

Oznámení, upozornění, podávání krizových informací.

Foto zvětšete kliknutím.

K čemu slouží při mimořádných situacích

 • Informace veřejnosti o mimořádných opatřeních na veřejně přístupných místech (náměstích, před veřejnými institucemi a pod) i v době kdy je vypnut el. proud.
 • Informace o uzavírkách silnic, území s vysvětlujícími poznámkami.
 • Označení míst pro výdej potřebných věcí v rámci mimořádné situace.
 • Jako naváděcí systém k důležitým střediskům postižené oblasti.

Komerční informace

Propagace událostí (sportovní a kulturní akce apod.), reklamní sdělení, upoutávky.

Foto zvětšete kliknutím.

K čemu slouží při kulturních, sportovních akcích

 • Jako naváděcí systém pro navádění návštěvníků dle potřeby pořadatele (např. vyznačení sektoru apod.).
 • Jako naváděcí systém na důležité body (první pomoc, policie, WC, občerstvení).
 • Jako výsledková tabule (např. při atletice).

K čemu slouží na veletrzích a výstavách

 • Jako naváděcí systém pro návštěvníky.
 • Jako upoutávka na zvláštní programy v rámci veletrhu.
 • Reklama jednotlivých vystavovatelů.

K čemu slouží v reklamě (nesmí zhoršovat bezpečnost silničního provozu)

 • Jako upoutávka pro akce firmy (nový produkt, slevové akce apod.).
 • Naváděcí systém k firmě.
 • Vlastní výstavy, pozvánky na veletrhy.

Co znamená VMS?

Mobilní informační tabule VMS = Variable Message Signs

 • 02.jpg
 • 09.jpg
 • 03.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 08.jpg